Govern de les Illes Balears

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servei de prevenció de rics laborals alié i vigilància de la salut

Dades generals

Òrgan de contractació: Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 2/2014

Durada del contracte: 2 anys

Adjudicació

Adjudicatari: PREVIS GESTION DE RIESGOS, S.L.U.
Data de l'adjudicació: 15/09/2014
Observacions: PRESSUPOST D'ADJUDICACIÓ 5.752,34 euros (IVA inclós), per la part fixa, desglossada de la següent manera: 4.965,84 euros (IVA inclós) per seguretat, higiene, E. aplicada i vigilància de la salut i 786,00 euros (IVA inclós) per l'implantació i desenvolupament de mesures factors psicosocials ( a realitzar el primer any) Més: 35,80 euros per cada reconeixement mèdic realitzat 9,10 euros per cada laringoscòpia realitzada a Mallorca 28,80 euros per cada laringoscòpia realitzada a Menorca
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Més informació

PRESSUPOST DE LICITACIÓ (altres sistemes de determinació del preu) 10.406 euros (IVA inclós) per la part fixa, desglossada de la següent manera: 9.196 euros (IVA inclós) per seguretat, higiene, E. aplicada i vigilància de la salut i 1.210,00 euros (IVA inclós) per l'implantació i desenvolupament de mesures factors psicosocials( a realitzar el primer any) Més: 45,00 euros per cada reconeixement mèdic realitzat 15,00 euros per cada laringoscòpia realitzada a Mallorca 45,00 euros per cada laringoscòpia realitzada a Menorca

Segell de temps


Adjudicacions (PDF de 117KB)  
Català - Castellano
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU):
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, edifici Es Pinaret, Es Pont d'Inca, 07141 Marratxí -
Telèfon 971784266 - Fax 971784112 - Correu electrònic