Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servicio para llevar a cabo actuaciones de formación y dirección de autoevaluaciones modelo CAF

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2009 1694
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 60.000,00 Euros
IVA: 9.600,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 69.600,00 Euros
Durada del contracte: 30 de novembre de 2009

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 277KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 115KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 01/04/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 01/04/2009 a les 12.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: SITE 5 Consultoria de Gestion
Data de l'adjudicació provisional: 29/05/2009

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: SITE 5 Consultoria de Gestion

Més informació

Només poden participar les empreses convidades

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic