Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servei postal per transport, distribució i lliurament del BOIB

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2009 1884
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 38.625,00 Euros
IVA: 6.180,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 44.805,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 269KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 88KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 07/04/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 08/04/2009 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA
Data de l'adjudicació provisional: 16/04/2009

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA

Més informació

Només es poden presentar les empreses convidades.

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic