Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 529/2015

Anuncis de licitació

Accés: http://ibjove.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M091228133318499...
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 10/04/2015 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 17/04/2015
Data d'obertura de proposicions: 17/04/2015

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 60KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -