Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

ADQUISICIÓ I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA DIVERS

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 15/2015
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2015
Import (IVA exclòs): 4.500,00 Euros
IVA: 945,00 Euros
Import (IVA inclòs): 5.445,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA S.L.
Data d'aprovació: 03/03/2015
Data de formalització: 11/03/2015
Data d'inici: 11/03/2015
Data prevista d'acabament: 31/12/2015

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -