Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

ADQUISICIÓ DE PRODUCTES DE PA I DERIVATS

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 521/2015
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 31 de desembre de 2015
Import (IVA exclòs): 10.000,33 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 10.000,33 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: PANADERIA TORRES S.L.
Data d'aprovació: 27/02/2015
Data de formalització: 02/03/2015
Data d'inici: 02/03/2015
Data prevista d'acabament: 31/12/2015

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -