Govern de les Illes Balears

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Subministrament de servidors, electrònica de xarxa, unitats d'emmagatzematge secundari i llicències de servidor per a la plataforma tecnològica del SEIB112 i serveis d'instal·lació i de manteniment de hardware

Dades generals

Òrgan de contractació: Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 1/2015
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 81.179,34 Euros
IVA: 17.047,66 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 98.227,00 Euros
Durada del contracte: Suministro, instalación y confirguración: máx, 60días. Mantenimiento hardware: 4años

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 303KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 325KB)  
Annex I (PDF de 166KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 54KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 121KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/04/2015
Data límit de presentació d'ofertes: 24/04/2015 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 28/04/2015
Data d'obertura de proposicions: Obertura sobres 2 i 3: 07/05/2015, 10:00 h. (Sala CECOP del SEIB112)
Data d'obertura de proposicions: Proposta d'adjudicació: 19/05/2015, 9:30 h. (Sala CECOP del SEIB112)

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 65KB)  
Català - Castellano
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU):
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, edifici Es Pinaret, Es Pont d'Inca, 07141 Marratxí -
Telèfon 971784266 - Fax 971784112 - Correu electrònic