Govern de les Illes Balears

Agència Tributària de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Difusió i senyalització de la campanya Renda Àgil 2009 a les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Tributària de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 2675/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 42.241,37 Euros
IVA: 6.758,63 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 49.000,00 Euros
Durada del contracte: 69 dies

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 226KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 119KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 01/04/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 01/04/2009 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 02/04/2009
Data d'obertura de proposicions: 02/04/2009
Data de proposta d'adjudicació: 06/04/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: DI7 COMUNICACIO I MÀRQUETING
Data de l'adjudicació provisional: 06/04/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 94KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 88KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 68KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: DI7 COMUNICACIO I MÀRQUETING

Català - Castellano
Agència Tributària:
-
Telèfon  - Fax  -