Govern de les Illes Balears

Agència Tributària de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Manteniment general dels edificis de l'ATIB

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Tributària de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient:  2875-2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 24.000,00 Euros
IVA: 3.840,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 27.840,00 Euros
Durada del contracte: 8 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 225KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 121KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 06/04/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 06/04/2009 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 06/04/2009
Data d'obertura de proposicions: 06/04/2009
Data de proposta d'adjudicació: 08/04/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: LLUMIFRED, S.L.
Data de l'adjudicació provisional: 08/04/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 94KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 86KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 68KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: LLUMIFRED, S.L.

Català - Castellano
Agència Tributària:
-
Telèfon  - Fax  -