Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Rehabilitació de l'edificide l'antic laboratori de qualitat de l'edificació.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques (06/2008-19/06/2011)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 4261/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 2.545.062,53 Euros
IVA: 407.210,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.952.272,53 Euros
Durada del contracte: 6 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 119KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008108/p15.pdf
Data: 02/08/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/08/2008 a les 14:00 hores
Data límit de presentació d'ofertes: 28/08/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 29/08/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: MELCHOR MASCARO SA
Data de l'adjudicació provisional: 02/10/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 90KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: MELCHOR MASCARO SA

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears