Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMATIC PER A DIFERENTS CENTRES DOCENTS PUBLICS.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Cultura (06/2008-19/06/2011)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 4677
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 944.051,72 Euros
IVA: 151.048,28 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.095.100,00 Euros
Durada del contracte: 30 DIES NATURALS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 435KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 259KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/09/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 16/09/2008 a les 15.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 29/09/2008
Data d'obertura de proposicions: 28/10/2008
Data de proposta d'adjudicació: 28/10/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: BRUJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SA
Data de l'adjudicació provisional: 28/10/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 54KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 48KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 38KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears