Govern de les Illes Balears

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Serveis de manteniment integral unitats tren sèrie 6100 parc mòbil de SFM

Dades generals

Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 04/09
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 5.200.000,00 Euros
IVA: 832.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 6.032.000,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys prorrogables fins un màxim de 4

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1048KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 35911KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 09/06/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 09/06/2009 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 09/06/2009 a les 13:00
Data d'obertura de proposicions: 09/06/2009

Més informació

L'obertura de proposicions es farà dia 9 de juny a les 13:00 hores en les oficines de Serveis Ferroviaris de Mallorca. S'HA INCLÒS UNA NOTA ACLARATÒRIA AL FINAL DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. En data 2 de juny de 2009 S'HA INCLÒS UNA SEGONA NOTA ACLARATÒRIA AL FINAL DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Català - Castellano
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM):
Passatge Cala Figuera, 8 (Son Rutlan) - 07009 Palma -
Telèfon 871 93 00 00 - Fax 871 93 00 01 -