Govern de les Illes Balears

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

Pròrroga del contracte derivat de l'acord marc de la CAIB per al suministrament d'energia eléctrica a les dependències de l'entitat pública empresarial Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
Núm. d'expedient: 8/2015
Núm. de pròrroga del contracte: 1
Tipus de contracte: Altres
Títol de l'expedient d'origen: Contracte derivat de l'acord marc de la CAIB per al subministrament d'energia eléctrica a les dependències de SITIBSA
Núm. de l'expedient d'origen: 5/2013
Durada de la pròrroga de contracte: De 27/4/2015 a 25/4/2016
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 22.000,00 Euros
IVA: 4.620,00 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 26.620,00 Euros
Altres conceptes: L'import de la pòrroga és la quantitat màxima permesa

Documentació general

Resolució d'aprovació de la pròrroga del contracte (PDF de 694KB)  

Segell de temps


Pròrrogues de contracte (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
Cap de la unitat administrativa de SITIBSA:
Avinguda Alexandre Rosselló núm.13B-1º CP 07002 Palma de Mallorca -
Telèfon 971 17 78 70 - Fax 971 17 78 71 - Correu electrònic