Govern de les Illes Balears

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

CM 5499/2015 Servei reedició dels Quaderns d'Agricultura núms. 18 i 19 anomenats "De l'empelt I" i "De l'empelt II"

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM 5499/2015
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 31/12/2015
Import (IVA exclòs): 8.855,74 Euros
IVA: 354,23 Euros
Import (IVA inclòs): 9.209,97 Euros
Adjudicatari: GRÀFIQUES RUBINES, SL
Data d'aprovació: 28/09/2015
Data de formalització: 01/10/2015
Data d'inici: 01/10/2015
Data prevista d'acabament: 31/12/2015

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -