Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Coordinació i direcció projecte d'inversió " II Pla Estatègic de Qualitat dels Serveis Govern"

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient:  CONTR 2009 3298
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 39.500,00 Euros
IVA: 6.320,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 45.820,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 295KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 193KB)  

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Workbench Asesores SL
Data de l'adjudicació provisional: 08/06/2009

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: Workbench Asesores SL

Més informació

Només poden licitar les empreses que han estat convidades

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic