Govern de les Illes Balears

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament de de sis PC's amb Office professional

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 19/2015
Lloc d'execució: España
Import (IVA exclòs): 6.818,99 Euros
IVA: 1.431,99 Euros
Import (IVA inclòs): 8.250,98 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Brújula Tecnologías de la Información, S.A.
Data d'aprovació: 03/12/2015
Data de formalització: 04/12/2015

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
Cap de la unitat administrativa de SITIBSA:
Avinguda Alexandre Rosselló núm.13B-1º CP 07002 Palma de Mallorca -
Telèfon 971 17 78 70 - Fax 971 17 78 71 - Correu electrònic