Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació del contracte (exp.MOD04 2015/5640) del contracte de servei de transport escolar número CONTR 2013/453 (lot 18 de l'expedient principal CONTR 2013/322 de la zona Eivissa-Formentera)

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
Núm. d'expedient: CONTR 2013/453
Núm. de modificació del contracte: MOD04 2015/5640
Tipus de contracte: Serveis
Núm. de l'expedient d'origen: CONTR 2013/322
Import de la modificació (IVA exclòs): 47.730,78 Euros
IVA: 477,31 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 48.208,09 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: Autocares Lucas Costa SA
Data d'aprovació: 12/11/2015
Data de formalització: 04/12/2015
Data d'inici: 08/01/2016

Segell de temps


Modificacions (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears