Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació del contracte exp.MOD04 2015/6485 de servei de transport escolar número CONTR 2013/504 (lot 6 de l'expedient principal CONTR 2013/319 zona 2-Mallorca)

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
Núm. d'expedient: CONTR 2013/504
Núm. de modificació del contracte: MOD04 2015/6485
Tipus de contracte: Serveis
Núm. de l'expedient d'origen: CONTR 2013/319
Import de la modificació (IVA exclòs): 80.404,04 Euros
IVA: 804,04 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 81.208,08 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb disminució
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: Autocares Escolares Mallorquines UTE
Data d'aprovació: 19/11/2015
Data de formalització: 11/12/2015

Segell de temps


Modificacions (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears