Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Mudança del servei d'Inspecció i Estrategia Turística i Arxiu al ParcBIT

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2015 / 8134
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 30.12.2015
Import (IVA exclòs): 4.026,00 Euros
IVA: 845,46 Euros
Import (IVA inclòs): 4.871,46 Euros
Adjudicatari:  Transportes y Elevadores de Mudanzas S.L.
Data d'aprovació: 18/12/2015
Data de formalització: 21/12/2015
Data d'inici: 28/12/2015
Data prevista d'acabament: 31/12/2015

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -