Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació exp. MOD04 2015/7059 del contracte de servei d'acompanyant de transport escolar número exp.CONTR 2013/325

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
Núm. d'expedient: CONTR 2013/325
Núm. de modificació del contracte: MOD04 2015/7059
Tipus de contracte: Serveis
Núm. de l'expedient d'origen: CONTR 2013/325
Import de la modificació (IVA exclòs): 76.686,18 Euros
IVA: 766,86 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 77.453,04 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: Atlas Servicios Empresariales SA
Data d'aprovació: 09/12/2015
Data de formalització: 11/12/2015
Data d'inici: 08/01/2016

Segell de temps


Modificacions (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears