Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació del contracte MOD04 2015/5917 de servei de transport escolar adaptat per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a dèficits motors, deficiències psíquiques, plurideficiències físiques, discapacitats visuals o psicopaties escolartizats en diferents centres docents públics exp. CONTR 2013/353 (lot 5 de l'expedient principal CONTR 2013/324)

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
Núm. d'expedient: CONTR 2013/353
Núm. de modificació del contracte: MOD04 2015/5917
Tipus de contracte: Serveis
Núm. de l'expedient d'origen: CONTR 2013/324
Import de la modificació (IVA exclòs): 30.456,60 Euros
IVA: 304,56 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 30.761,16 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: Creu Roja Illes Balears
Data d'aprovació: 26/11/2015
Data de formalització: 09/12/2015

Segell de temps


Modificacions (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears