Govern de les Illes Balears

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Programari Oracle: Escalat de la versió 10G R2 a la 12G R2

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 21/2015
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: Fins 9/12/2016
Import (IVA exclòs): 2.872,05 Euros
IVA: 603,13 Euros
Import (IVA inclòs): 3.475,18 Euros
Adjudicatari: Oracle Íbércia, S.R.L.
Data d'aprovació: 23/12/2015
Data d'inici: 23/12/2016
Data prevista d'acabament: 09/12/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
Cap de la unitat administrativa de SITIBSA:
Avinguda Alexandre Rosselló núm.13B-1º CP 07002 Palma de Mallorca -
Telèfon 971 17 78 70 - Fax 971 17 78 71 - Correu electrònic