Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte d'adquisició de subscripcions per als productes de VMware i Red Hat, i un servei de consultoria.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2015/6586
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 94.340,00 Euros
IVA: 19.811,40 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 114.151,40 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 333KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 110KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 87KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 123KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 177KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10438/575252/anunci-mitjancant-e...
Data: 23/01/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 08/02/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 08/02/2016 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: Informática El Corte Inglés, SA (IECISA)
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 79.999,00 Euros
IVA: 16.799,79 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 96.798,79 Euros
Data de l'adjudicació: 24/02/2016
Observacions: Servei: 9.680,00 (IVA inclòs) Subministrament: 87.118,79 (IVA inclòs)
Document d'adjudicació (PDF de 178KB)  

Formalització

Adjudicatari: Informática El Corte Inglés, SA (IECISA)
Data de formalització del contracte: 26/02/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 79.999,00 Euros
IVA: 16.799,79 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 96.798,79 Euros
Termini d'execució de contracte: Des de la formalització del contracte fins al 31 de desembre de 2016
Data d'inici: 26/02/2016
Data prevista d'acabament: 31/12/2016
Observacions: Import servei: 9.680,00 ¤ (IVA inclòs) Import subministrament: 87.118,79 (IVA inclòs)

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Adjudicacions (PDF de 65KB)  
Formalitzacions (PDF de 124KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -