Govern de les Illes Balears

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Subministrament d'uniformitat i d'equips de protecció individual

Dades generals

Òrgan de contractació: Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 4/2016
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 68.268,59 Euros
IVA: 14.336,41 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 82.605,00 Euros
Lots: Lot 1: 32.727,27 euros, IVA: 6.872,73 euros, Total: 39.600,00 euros Lot 2: 33.024,79 euros, IVA: 6.935,21 euros, Total: 39.960,00 euros Lot 3: 2.516,53 euros, IVA: 528,47 euros, Total: 3.045,00 euros
Durada del contracte: Lots 1 i 3: màxim 30 dies naturals. Lot 2: màxim 60 dies naturals

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 311KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1112KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 18/03/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 18/03/2016 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 21/03/2016

Procediment arxivat

Motivació: Procediment desert en virtut de la Proposta de Resolució de data 5 d'abril de 2016
Resolució (PDF de 102KB)  

Més informació

Data obertura de proposicions (documentació general): 21/03/2016, 10:30 h; Sala CECOP SEIB112 (C. de Francesc Salvà i Pizà s/n, Es Pont d'Inca, Marratxí)

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Procediments arxivats (PDF de 63KB)  
Català - Castellano
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU):
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, edifici Es Pinaret, Es Pont d'Inca, 07141 Marratxí -
Telèfon 971784266 - Fax 971784112 - Correu electrònic