Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Treball tècnic-estudi- per a determinar i analitzar l'impacte econòmic de laimplementació de l'impost de Turisme Sostenible a les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2016/541
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: DOS MESOS
Import (IVA exclòs): 16.900,00 Euros
IVA: 3.549,00 Euros
Import (IVA inclòs): 20.449,00 Euros
Adjudicatari: The City Transformation Agency, SL
Data d'aprovació: 10/02/2016
Data de formalització: 04/03/2016
Data d'inici: 09/03/2016
Data prevista d'acabament: 11/04/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -