Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Contractació execució de les obres de 19 habitatges de protecció pública al c/ Mercat, Sa Pobla.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.812.657,60 Euros
IVA: 126.886,03 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.939.543,63 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1288KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 43KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009141/p22.pdf
Data: 26/09/2009
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009076/p37.pdf
Data: 26/05/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 26/06/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 26/06/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 03/07/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CONSTRUCCIONES PEDRO SILES, S.
Data de l'adjudicació provisional: 29/07/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 41KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 51KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 870KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: CONSTRUCCIONES PEDRO SILES, S.

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic