Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Contracte de servei d'assegurança de responsabilitat civil professional d'arquitectes per al personal del Servei Tècnic de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme per a l'anualitat 2016.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2016/1058
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: des de l'1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016
Import (IVA exclòs): 6.452,75 Euros
IVA: 1.355,08 Euros
Import (IVA inclòs): 7.807,83 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: ASESMAS Mutua de Seguros y Reaseguros
Data d'aprovació: 30/03/2016
Data de formalització: 30/03/2016
Data d'inici: 01/01/2016
Data prevista d'acabament: 31/12/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -