Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Adquisició de quatre fotocopiadore per a la DG Fons Europeus, planta conseller i planta premsa.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: CMN06 2016/1545
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: Des de dia 13 d'abril de 2016 fins 15 de maig de 2016
Import (IVA exclòs): 15.305,00 Euros
IVA: 3.214,05 Euros
Import (IVA inclòs): 18.519,05 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: CANON ESPAÑA, SA
Data d'aprovació: 13/04/2016
Data de formalització: 13/04/2016
Data d'inici: 13/04/2016
Data prevista d'acabament: 15/05/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -