Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Anàlisi de legislació i models de governança de la ciència i la innovació a Espanya i diagnòstic de la situació de la CAIB.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2016/1163
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: Fins a 31 d'octubre de 2016
Import (IVA exclòs): 17.875,00 Euros
IVA: 3.753,75 Euros
Import (IVA inclòs): 21.628,75 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Universitat Politècnica de Valencia - INGENIO
Data d'aprovació: 07/04/2016
Data de formalització: 07/04/2016
Data d'inici: 07/04/2016
Data prevista d'acabament: 31/10/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -