Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de manteniment de l'aplicació informática de gestió i control dels programes operatius FEDER Y FSE 2007-2013

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2016 / 1484
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 2017
Import (IVA exclòs): 12.000,00 Euros
IVA: 2.520,00 Euros
Import (IVA inclòs): 14.520,00 Euros
Altres conceptes:  Anys 2016 - 0,00 euros - Anys 2017 - 14520,00 euros
Expedient pluriennal: Si
Anualitats: 2017
Data d'aprovació: 30/03/2016
Data de formalització: 11/04/2016
Data d'inici: 11/04/2016
Data prevista d'acabament: 11/04/2017
Observacions: Aquest contracte està cofinançat en un 50% amb càrrec a l'assistència técnica del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 i del Programa Operatiu FSE 2014 -2020 de les Illes Balears.

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -