Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Ús durant 3 dies del vaixell oceanogràfic (V/O) Francisco de Paula Navarro per a la realització de les pràctiques del Màster en Ecologia Marina.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2016/2299
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: tres dies, fins a 30 de juny de 2016
Import (IVA exclòs): 9.156,20 Euros
IVA: 1.922,80 Euros
Import (IVA inclòs): 11.079,00 Euros
Adjudicatari: Instituto Español de Oceanografía
Data d'aprovació: 24/05/2016
Data de formalització: 24/05/2016
Data d'inici: 24/05/2016
Data prevista d'acabament: 30/06/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -