Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de producció, enrigistrament, edició, postproducció i lliurament de vídeos destinats a la seva difusió en suports digitals

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2016/2513
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 03.06.2016 al 30.09.2016
Import (IVA exclòs): 17.650,00 Euros
IVA: 3.706,50 Euros
Import (IVA inclòs): 21.356,50 Euros
Adjudicatari:  RAMON SEDANO PORCEL
Data d'aprovació: 03/06/2016
Data de formalització: 03/06/2016
Data d'inici: 03/06/2016
Data prevista d'acabament: 30/09/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -