Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Mudança del Departament d'Ordenació i Planificació Turística i el seu arxiu (actualment ambós al Palma Arena) al ParcBit, a més es durà a terme les tasques de buidar i la neteja del garatge de l'edifici del carrer Montenegro, 5 de Palma.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2016/2725
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: Des del 20 al 22 de juny de 2016
Import (IVA exclòs): 4.700,00 Euros
IVA: 987,00 Euros
Import (IVA inclòs): 5.687,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Mudanzas Rojals, SA
Data d'aprovació: 08/06/2016
Data de formalització: 08/06/2016
Data d'inici: 20/06/2016
Data prevista d'acabament: 22/06/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -