Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei d'elaboració de material creatius de diferents formats per informar i sensibilitzar els potencials turistes que puguin visitar les Illes Balears sobre l'Impost del Turisme Sostenible.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2016/2876
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 31 DE JULIOL DE 2016
Import (IVA exclòs): 10.000,00 Euros
IVA: 2.100,00 Euros
Import (IVA inclòs): 12.100,00 Euros
Adjudicatari: Kunst und Kollegen Kommunikationsagentur
Data d'aprovació: 17/06/2016
Data de formalització: 29/06/2016
Data d'inici: 30/06/2016
Data prevista d'acabament: 31/07/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -