Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

SERVEI DE NETEJA DE L'IES J.M. THOMAS

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (20/06/2011 - 02/07/2015)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 3046
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 127.448,28 Euros
IVA: 20.391,72 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 147.840,00 Euros
Durada del contracte: 2 ANYS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 456KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 149KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 18/08/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 18/08/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 01/09/2008
Data d'obertura de proposicions: 03/09/2008
Data de proposta d'adjudicació: 05/09/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional:  OZONO Y DESALACION MEDITERRANEA, .SL.
Data de l'adjudicació provisional: 05/09/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 162KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 162KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears