Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Campanya publicitària per al foment de lùs de català

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2016 2989
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 64.000,00 Euros
IVA: 13.440,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 77.440,00 Euros
Lots: Lot 1 "Creativitat":: import net 12.000 ¤. Import total: 14.520¤ Lot 2: "Difusio" import net 52.000¤ Import total: 10.920¤
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 64.000,00 Euros
IVA: 13.440,00 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 77.440,00 Euros
Durada del contracte: fine 31 de desembre de 2016

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 2842KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 500KB)  
Altres (PDF de 111KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10527/seccio-v-anuncis/475
Data: 28/07/2016
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10524/seccio-v-anuncis/475
Data: 21/07/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 08/08/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 08/08/2016 a les 10.00 h

Procediment arxivat

Motivació: Errada al PCAP
Resolució (PDF de 111KB)  

Més informació

S'ha desistit del procediment i s'ha ordenat modificar els plecs, conservar actes i iniciar un nou procediment d'adjudicació (veure la resolució a l'annex altres).

Segell de temps


Contractes programats (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Procediments arxivats (PDF de 122KB)  
Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic