Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de neteja a l'edifici de Ronda de Sant Pere, 7 (Direcció General de Desenvolupament Tecnològic)

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2016/3268
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: des de 20 de juliol al 19 d'agost de 2016
Import (IVA exclòs): 3.866,90 Euros
IVA: 812,05 Euros
Import (IVA inclòs): 4.678,95 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Contractació Integral de Serveis de Neteja (CISNSA)
Data d'aprovació: 19/07/2016
Data de formalització: 19/07/2016
Data d'inici: 20/07/2016
Data prevista d'acabament: 19/08/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -