Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

SERVEI PER DUR A TERME LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, INSPECCIÓ I CONTROL DE VIGILÀNCIA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE L'EMISSARI DE L'EDAR D'EIVISSA

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Altres
Tramitació: Emergència
Núm. d'expedient: SA/OB/16/26
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 216.773,00 Euros
IVA: 45.522,33 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 262.295,33 Euros

Adjudicació

Adjudicatari: GRADUAL INGENIEROS, S.L.
Import del compte justificatiu (IVA exclòs): 175.586,13 Euros
IVA: 36.873,09 Euros
Import del compte justificatiu (IVA inclòs): 212.459,22 Euros
Data de l'adjudicació: 21/07/2016

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 60KB)  
Adjudicacions (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears