Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

Pròrroga de contracte de manteniment de telefonia mòbil del Govern de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Núm. d'expedient: CONTR 2016/2027
Núm. de pròrroga del contracte: 1
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Manteniment de telefonia mòbil del Govern de les Illes Balears
Núm. de l'expedient d'origen: CONTR 2012/1485
Durada de la pròrroga de contracte: 2 anys des de dia 1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 342.975,21 Euros
IVA: 72.024,79 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 415.000,00 Euros
Lots: Lot 2
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU-TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU (UTE TdE-TME CCXII)
Data d'aprovació: 11/07/2016
Data de formalització: 18/07/2016
Data d'inici: 01/01/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2018

Segell de temps


Pròrrogues de contracte (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -