Govern de les Illes Balears

Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori (06/2008-07/02/2010) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Contracte de serveis inventari, infraestructures aeroportuàries existents que no siguin d' interés general, d' un plà d' aeròdroms i heliports i de la regulació tècnica per a l' assumpció de competències en matèria d' aeroports i heliports que no siguin d' interés general.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori (06/2008-07/02/2010)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2009 4271
Durada del contracte: FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CIAN INGENIERIA
Data de l'adjudicació provisional: 15/06/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 33KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 27KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 57KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: CIAN INGENIERIA

Català - Castellano
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori:
C/ de Jeroni Pou, 2 A - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 40 66 - Fax 971 78 40 83 -