Govern de les Illes Balears

Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori (06/2008-07/02/2010) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT LLIBRE CARTA NÀUTICA GABRIEL VALLSECA 1439

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori (06/2008-07/02/2010)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2009 5468
Durada del contracte: 3 mesos

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: LUMEN ARTIS EDICIONES S.L.U.
Data de l'adjudicació provisional: 15/06/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 31KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 25KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: LUMEN ARTIS EDICIONES S.L.U.

Català - Castellano
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori:
C/ de Jeroni Pou, 2 A - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 40 66 - Fax 971 78 40 83 -