Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació del contracte de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de climatització dels edficis de la conselleria de Presidencia

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Núm. d'expedient: MOD04 2016 3474
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de climatització dels edificis de la Vicepresidencia i conselleria de Presidència
Núm. de l'expedient d'origen: CONTR 2014 6563
Import de la modificació (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 0,00 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Sense efecte econòmic
Efecte temporal de la modificació: Sense efecte temporal
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA
Data d'aprovació: 09/08/2016
Data de formalització: 09/08/2016
Data d'inici: 09/08/2016

Documentació general

Resolució d'aprovació de la modificació (PDF de 899KB)  

Segell de temps


Modificacions (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears