Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Impressió de tres versions diferents de fulletons en angles/alemany, castellà/català i italià/francès, lliurat a totes les associacions hoteleres de Mallorca, així com als Consells Insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, per informar i sensibilitzar els turistes que puguin visitar les Illes Balears sobre l?Impost del Turisme Sostenible

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2016/4074
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 31.08.2016
Import (IVA exclòs): 17.900,00 Euros
IVA: 3.759,00 Euros
Import (IVA inclòs): 21.659,00 Euros
Adjudicatari: 365NS NON STOP P`ROJECTS SL
Data d'aprovació: 25/08/2016
Data de formalització: 25/08/2016
Data d'inici: 25/08/2016
Data prevista d'acabament: 31/08/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -