Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Obres de reforma del nucli de banys i instal·lació d'aigua al CEIP Ses Salines, TM Ses Salines

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 025-2016
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 73.081,27 Euros
IVA: 15.347,07 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 88.428,34 Euros
Durada del contracte: 3 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 699KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 9309KB)  
Altres (PDF de 63KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 842KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 573KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 904KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 698KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 1329KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 743KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10564/586280/anunci-de-licitacio...
Data: 15/10/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 31/10/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 31/10/2016 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 11/11/2016, A LES 12:05 HRS. NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 24/11/2016 A LES 8:45 HRS. (PÚBLICA)
Data d'obertura de proposicions: 01/12/2016 a les 8:45 hores (NO PúBLICA)
Data de proposta d'adjudicació: 15/12/2016 a les 08:30 PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA, S.L.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 62.222,23 Euros
IVA: 13.066,67 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 75.288,90 Euros
Data de l'adjudicació: 12/01/2017
Document d'adjudicació (PDF de 258KB)  

Formalització

Adjudicatari: CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA, S.L.
Data de formalització del contracte: 18/01/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 62.222,23 Euros
IVA: 13.066,67 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 75.288,90 Euros
Termini d'execució de contracte: 3 MESOS
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 27636KB)  
Cessió del contracte: no permesa
Subcontractació: Veure annex 1 del contracte

Més informació

***NOU 31/10/2016, 12:52 HRS, Publicació empreses presentades. Veure "altres"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 126KB)  
Adjudicacions (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic