Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE LA NOVA EDAR DE FERRERIES. TM FERRERIES (MENORCA).

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. d'expedient: SA/OB/13/10-MODIF
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Obres
Títol de l'expedient d'origen: OBRES DE LA NOVA EDAR DE FERRERIES, TM FERRERIES (MENORCA).
Núm. de l'expedient d'origen: SA/OB/13/10
Import de la modificació (IVA exclòs): 19.675,29 Euros
IVA: 4.131,81 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 23.807,10 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 0,80 %
Efecte temporal de la modificació: Pròrroga del termini d'execució
Variació del termini d'execució: 3 mesos
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: UTE JUAN MORA, S.A. - OMS SACEDE, S.A.U.
Data d'aprovació: 26/11/2015
Data de formalització: 21/12/2015
Data d'inici: 21/12/2015
Data prevista d'acabament: 14/02/2016

Segell de temps


Modificacions (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears