Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Subministrament de llenceria i uniformes per als centres sanitaris que depenen del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 484/16
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 2.005.450,20 Euros
IVA: 421.144,35 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.426.594,55 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 2.005.450,20 Euros
IVA: 421.144,35 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 2.426.594,55 Euros
Sistema de determinació del preu: Precios unitarios
Lots: 7 lotes
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 2.005.450,20 Euros
IVA: 421.144,35 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 2.426.594,55 Euros
Durada del contracte: 36 meses desde la formalización.

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 3078KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 18882KB)  
Annex I (PDF de 408KB)  
Annex II (PDF de 17KB)  
Annex III (PDF de 1190KB)  
Documentació complementària (PDF de 911KB)  
Documentació complementària 2 (PDF de 274KB)  
Altres (PDF de 253KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 427KB)  
Licitadors admesos i exclosos (PDF de 8300KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 07/12/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 07/12/2016 a les 14.00 h

Més informació

En fecha 4 de noviembre de 2016 se cuelga aclaración sobre muestras. (nº de muestras a presentar) En fecha 7 de noviembre de 2016 se sustituye eanexo (catalogo de lencería y uniformidad) y se sustiuye por dos anexos uno de lencería y otro de uniformidad de igual contenido. En fecha 22 de noviembre de 2016 se cuelga en el portal un documento con todas las preguntas que han formulado los licitadores durante el periodo de licitación, a fin de que todos los posibles licitadores cuenten con la misma información. En fecha 1 de diciembre de 2016 se cuelga en el portal documento con nuevas preguntas sobre el expediente.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 125KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 127KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears