Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificat del contracte de serveis de vigilancia i seguretat de l'edifici Seu de la Presidencia i conselleria de Presidència

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Núm. d'expedient: DES01 2015 5809
Núm. de modificació del contracte: MOD04 2016 5516
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Contrato de servicio de vigilancia y seguridad del edificio sede de la Presidencia y conselleria de Presidència
Núm. de l'expedient d'origen: DES01 2015 5809
Import de la modificació (IVA exclòs): 7.000,00 Euros
IVA: 1.470,00 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 8.470,00 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Efecte temporal de la modificació: Sense efecte temporal
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Salzillo Segurida SA
Data d'aprovació: 21/10/2016
Data de formalització: 31/10/2016
Data d'inici: 01/11/2016
Data prevista d'acabament: 31/12/2016

Segell de temps


Modificacions (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears