Govern de les Illes Balears

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Manteniment i suport de l'aplicació informàtica CAD STORM i CAD STORM MA, utilitzada actualment pel SEIB112 per a la gestió d'incidents i emergències

Dades generals

Òrgan de contractació: Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 2/2016
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 64.000,00 Euros
IVA: 13.440,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 77.440,00 Euros

Procediment arxivat

Motivació: Licitació deserta
Resolució (PDF de 157KB)  

Segell de temps


Procediments arxivats (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU):
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, edifici Es Pinaret, Es Pont d'Inca, 07141 Marratxí -
Telèfon 971784266 - Fax 971784112 - Correu electrònic