Govern de les Illes Balears

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Subministrament d'energia elèctrica d'alta tensió a la Pl. Sta. Elisabeth i Passatge Cala Figuera

Dades generals

Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 11/09
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.343.567,00 Euros
IVA: 214.971,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.558.538,00 Euros
Durada del contracte: 1 any prorrogable fins a un màxim de 4

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1271KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 466KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 09/09/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 09/09/2009 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 09/09/2009 a les 13:00

Català - Castellano
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM):
Passatge Cala Figuera, 8 (Son Rutlan) - 07009 Palma -
Telèfon 871 93 00 00 - Fax 871 93 00 01 -