Govern de les Illes Balears

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Subministrament de gasoil B exempt per cobrir les necessitats de SFM per el transport per ferrocarril.

Dades generals

Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 14/09
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 3.305.987,00 Euros
IVA: 528.985,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.834.972,00 Euros
Altres conceptes: L'import del pressupost de licitació és anual
Durada del contracte: 2 anys prorrogables per un termini de 2 més.

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1384KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1148KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 11/09/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 11/09/2009 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 11/09/2009 a les 13:00

Adjudicació

Adjudicatari: REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A
Observacions: El pressupost d'adjudicació es de 52¤ m3 a l'any (IVA exclòs)

Català - Castellano
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM):
Passatge Cala Figuera, 8 (Son Rutlan) - 07009 Palma -
Telèfon 871 93 00 00 - Fax 871 93 00 01 -